محصولات کمی‌لومینسانس

AutoBio A2000+

chemiluminescence

سیستم شستشو (Wash)
مجهز به ۱۲ نیدل با پوشش تفلون جهت شستشوی مجزا
۶ مرحله شستشوی پیشرفته با استفاده از تکنولوژی مگنت جهت کاهش نور پس زمینه (Background Noise)، تفکیک هرچه بیشتر و حذف پیوندهای غیر اختصاصی در هر تست

ماژول محلول سوبسترا – لومینول
تکنولوژی Glow Chemiluminescence جهت پایداری هرچه بیشتر نور که منجر به دقت و صحت هرچه بیشتر خوانش می گردد.

ماژول شیکر
استفاده از سیستم non-contact shaking جهت میکس کامل و دقیق محتویات RVها

ماژول محلول‌های واکنش(Reagents)
قابلیت تعویض و اضافه کردن معرف ها هنگام کار دستگاه
ظرفیت بارگذاری ۲۴ عدد تست متفاوت به طور همزمان

ماژول محفظه واکنش اختصاصی (Reaction Vessel)
دارای کمترین میزان RV Jamming (توقف دستگاه به دلیل گیرکردن RVها)

ماژول بارگذاری نمونه
قابلیت بارگذاری و تخلیه مداوم و نامحدود نمونه های اورژانسی بدون توقف دستگاه (STAT)
مجهز به سنسور تشخیص ارتفاع لوله و تمیز دادن لوله و کاپ از یکدیگر و توانایی قرارگیری انواع مختلف لوله در ارتفاع و سایز های مختلف بدون نیاز به تعریف آن در دستگاه

ماژول سمپلینگ
توانایی تشخیص سطح مایع، لخته(Clot) و Block
استفاده از محلول و تکنیک شستشوی پیشرفته

انکــوباتـور
توانایی انجام انکوباسیون همزمان ۱۹۲ تست در سه رینگ مجزا برای انجام تست های مختلف با مدت زمان انکوباسیون متفاوت

Nouyan Negin Parsian

substrate

Reaction Vessel
(ماژول محفظه واکنش اختصاصی)

Diluent

Wash buffer

System Wash

Endocrine Control