افتتاح اولین دوره کارورزی نویان نگین پارسیان

افتتاح-اولین-دوره-کارورزی-2