29
آگوست

۱۳۹۲ – ارزش علمی جامعه آزمایشگاهی برای سلـامت جامعه

در سال ۱۳۹۲ شرکت نویان جهت ارتقاء سطح علمی جامعه آزمایشگاهی به عنوان اولین شرکت در این زمینه، اقدام به برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی نمود .

تاکنون برگزاری بیش از 60 سمینار، همایش و کنگره تخصصی در سطح ملی جزو افتخارات نویان محسوب می‌گردد.