29
آگوست

۱۳۸۸ – تاسیس نویان

نویان در سال ۱۳۸۸ در تهران، با هدف بهبود سطح تشخیص طبی و ارتقاء توان علمی و عملی آزمایشگاه‌ها و برای بهبود سلامتی بیماران تأسیس شد. برای رسیدن به این هدف و ورود کیت‌های تشخیص طبی با استانداردهای جهانی و قیمتی مناسب بازار ایران مطالعه و تحقیق لازم انجام شد.