29
آگوست

۱۳۸۹ – اولین محصول نویان

شرکت در سال ۱۳۸۹ با پشتوانه نیروی جوان موسسان خود توانست با ارائه نمونه های کیت های تشخیص به آزمایشگاه مرجع و دریافت تاییدیه کیفیت کیت های تشخیص به روش الایزا (ELISA)، تایید ورود به کشور را از مراجع قانونی دریافت نماید. همزمان با دریافت این مجوز، نویان نماینده انحصاری گروه شرکت Autobio در ایران شد. برای اولین بار در این سال نویان برای نشان دادن توان علمی و عملی خود در نمایشگاه ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران شرکت نمود.