29
آگوست

۱۳۹۱ – مشتریانی از سراسر ایران

درسال ۱۳۹۱ بیمارستان فیاض بخش (شماره ۲ سابق) به عنوان اولین بخش از مراکز بیمارستانی به مشتریان نویان اضافه شد. خریداران کیت‌های تشخیصی نویان دیگر به تهران محدود نبودند. اولین مراکز خارج از تهران از استان خراسان به مشتریان نویان پیوستند.