29
آگوست

۱۳۹۶ – تکنولوژی های برتر آزمایشگاهی

در سال ۱۳۹۶ بخش فروش دستگاه های کمی‌لومینسانس در نویان به صورت مستقل از فروش کیت‌های آزمایشگاهی تشکیل شد. در این بخش علاوه بر فروش دستگاه، کیت‌های تشخیص طبی مخصوص به روش کمی لومینسانیس نیز متناسب با آن جهت فروش عرضه می‌شود.