آموزش

تیم خدمات پس از فروش نویان‌نگین‌پارسیان هموار پس از ارسال محصولات اعم از دستگاه‌ها، کیت‌ها و دیگر محصولات، در صورت نیاز آزمایشگاه‌ها، آموزش‌های جامعی جهت بهبود عملکرد مراکز ارائه می‌دهند تا مراکز و آزمایشگاه‌ها بتوانند بهترین عملکرد را با محصولات این شرکت تجربه کنند.