تعمیر

نویان‌نگین‌پارسیان با بهره گیری از بهترین و مسلط‌ترین تکنسین‌ها جهت تعمیرات، سرویس و نگهداری دستگاه‌های نصب شده از طرف شرکت در مراکز و آزمایشگاه‌ها، به مشتریان خدمت‌رسانی می‌کند. سرویس‌های دوره برای مشتریان با تعهد خرید کیت به صورت رایگان صورت می‌پذیرد.