مشاوره

این شرکت با بکارگیری متخصصان خبره، مشاوره و آموزش جهت رفع خطاها، بهبود عملکرد، ارائه یافته های جدید و… را همواره برای مشتریان فراهم می‌کند. این مشاوره تیم پشتیبانی، جهت تسریع روند و بهبود کارایی آزمایشگاه‌هاست. تیم خدمات پس از فروش همه روزه با کمک تیم تحقیق و توسعه، به بروزرسانی دانش در این حوضه و انتقال آن به آزمایشگاه ها می‌پردازند تا بتوانند بازویی برای ارتقا این صنعت باشند.