img1

ELISA

THYROID PANEL

دقت و صحت در مسیر تشخیص

شرکت نویان‌نگین ‌پارسیان تولیدکننده کیت های هورمونی به روش الایزا می باشد. این کیت‌ها با استفاده از به روز ترین متدها و پیشرفته ترین تکنولوژی‌ ها تولید می‌شود. که فرآیند تولید این کیت ها مطابق استاندارد های ایزو 9001 - 13485 ، با بهره گیری از سیستم پایش و بهبود مستمر و مدیریت ریسک می باشد که احتمال بروز خطا و آلودگی را به حداقل رسانده و باعث افزایش مهمترین شاخص های کیت تشخیص طبی (ضریب اطمینان ، دقت و صحت) می شود.

مشاهده محصولات